Hvordan skape drivkraft

for vekst på Helgeland?

Drivkraftkonferansen

Drivkraftkonferansen er Helgeland Sparebank sin årlige næringskonferanse for å sikre vekst, innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv. Hvert år stiller vi spørsmålet: “Hvordan skape drivkraft for vekst på Helgeland?” I år ser vi nærmere på hvordan vi kan utnytte digitaliseringen til vår fordel og forbedre rekrutteringen til regionen.

Drivkraftkonferansen 2020 er under planlegging – mer informasjon kommer

Nyheter

Årets konferanse er 26. og 27. august i Mosjøen.

Gjennom Drivkraftkonferansen vil lokalbanken være en drivkraft for samarbeid og vekst på Helgeland. Dette gjør vi gjennom å invitere offentlig og privat næringsliv til en felles møteplass som gir påfyll av kunnskap og inspirasjon til å bygge et sterkere Helgeland.

Mer informasjon om Drivkraftkonferansen 2020 kommer!

Foredragsholdere 2019

LARS BREMNES ER KONFRANSIER

Nordlendingen Lars Bremnes er årets konferansier. Han er frilans artist, komponist og tekstforfatter, og skal på Drivkraftkonferansen drive oss gjennom to kraftfulle dager!

SOLFRID FLATEBY

Ledermentor, motivator og foredragsholder

Hva gjør vi når alle vil ha tak i de beste?

Solfrid Flateby har vært HR- og kommunikasjonsdirektør og jobbet med arbeidsmiljø- og kultur i kjente selskap som Coca-Cola, Reitangruppen og Bavaria Nordic (BMW, MINI og Porsche). Hun har vært rådgiver og mentor for medarbeidere, toppledere og selskap i både offentlig og privat sektor i mer enn 20 år. Hennes erfaring fra lederrollen, kunnskapen om hva som påvirker mennesker og innsikten i samfunnsutviklingens påvirkning på norsk arbeidsliv, gjør foredragene hennes relevant, faglig og tydelig. På konferansen fokuserer Solfrid på hvordan arbeidslivet og kommuner kan få tak i de beste – og hva vi kan gjøre for at de blir.

SVEIN ERIK HJERPBAKK

Administrerende direktør Nordic Comfort Products (NCP)

Robotisering, automatisering og bærekraftig design fra Hemnesberget  

Innovasjon og design står sentralt når NCP på Hemnesberget leverer bærekraftige møbler produsert av resirkulert materiale. I år har stolen S-1500 blitt nominert til “Årets produkt” og til “Innovasjonskraftprisen 2019”. Stolen, som er en videreføring av klassikeren R-45, er designet av Snøhetta og produsert av plastavfall fra lokal fiskeindustri. NCP ønsker å inspirere store næringer til å tenke mer gjenbruk og skape engasjement hos yngre generasjoner med et produkt som de forholder seg til i hverdagen, nemlig stolen de sitter på.

TORGEIR MICAELSEN

Misjonær for teknologi med samfunnseffekt

10 samfunnsteknologiske forslag: når teknologi, innovasjon og samfunn møtes

Torgeir Micaelsen er tidligere stortingsrepresentant og ledet i løpet av sine 12 år på Stortinget finanskomiteen fra 2009-2013 og var Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson fra 2013-2017. Torgeir har lang erfaring med arbeid i skjæringspunktet mellom samfunn og teknologi. Han tar oss i sitt foredrag med på en internasjonal reise i digitale erfaringer og fremmer 10 konkrete forslag til hva Norge bør foreta seg. Foredraget passer til alle som er opptatt av hvordan innovasjon og teknologi kan brukes til styring og utvikling av et land, en kommune, en bedrift eller en organisasjon. Det handler om hvordan teknologi, innovasjon og samfunn møtes; om samfunnsteknologi.

HÅKON W. SKOG ERLANDSEN

Jazzathlete

Drivkraften bak verdens høyeste konsert

Helgelending og jazzathlete Håkon W. Skog Erlandsen har vært høyt og lavt med saksofonen sin de siste årene – fra ruvende Denali i Alaska i –42 grader, til mektige Kilimanjaro i Tanzania. Han har alltid saksofonen med seg på tur, og avslutter stigningen med en selvkomponert låt på toppen. 16. mai nådde Håkon verdens høyeste fjelltopp, Mount Everest (8848 moh.), hvor han ble den første i verden til å spille konsert. Hva er drivkraften bak prosjektet og hva kreves for å klatre verdens høyeste fjell med saksofon på ryggen?

PAUL CHAFFEY

Statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Fornye, forenkle, forbedre og digitalisere

Paul Chaffey har vært statssekretær i KMD siden 2013, og ble i januar 2019 utnevnt til statssekretær for digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Han har tidligere erfaring som administrerende direktør i Abelia, fra Statoil og som stortingsrepresentant. Han omtaler seg selv som teknologioptimist og skal på Drivkraftkonferansen fortelle hvorfor akkurat Norge har et godt utgangspunkt for å takle den teknologiske omstillingen. Er du klar for å fornye, forenkle, forbedre og digitalisere?

KRISTIAN JOHNSEN

Daglig leder LetSea

Forsker på muligheter i havet

Kristian Johnsen har vært med i LetSea fra den spede begynnelse da de var tre ansatte, hadde 12 forsøksmerder og en flåte de måtte ro ut til. I dag er de Norges største forsøk- og forskningssenter for havbruk og en viktig kompetansearbeidsplass for regionen. De har over 40 ansatte med fagbrev, bachelor, master- og doktorgrad som forsker på mulighetene i havet. Dønna-bedriften operer i en høyteknologisk næring med høyt utdannede fagfolk som også er ettertraktet for andre næringer og regioner. Hva skal til for at disse velger Helgeland? La oss finne løsningene sammen.

CAROLINE MOEN EIDE

Prosjektleder Kunnskapsparken Helgeland

Rekruttering: Vi må sette Helgeland på kartet

Helgeland er en stor og mangfoldig region som tilbyr spennende jobber. Likevel er det krevende å tiltrekke riktig kompetanse i konkurranse med de store byene. I samarbeid med arbeidslivet har Kunnskapsparken Helgeland over flere år rekruttert 105 unge med høyere utdanning gjennom traineeordningen “Kandidat Helgeland”. Gjennom den nye rekrutteringssatsingen “Heile Helgeland” skal det nå jobbes mer helhetlig med tiltrekking, velkomst og integrering av tilflyttere. Hvordan kan vi sammen sette Helgeland på kartet? Dette blir tema når prosjektleder Caroline, traineer og traineebedrifter møtes på scenen.

INGE RYAN

Prosjektleder Nye Namsos

Fire skal bli til en

Hva kan vi lære av trøndelagskommunene som har slått seg sammen? Kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos har vedtatt å slå seg sammen fra 1. januar 2020 og Inge Ryan er prosjektleder for Nye Namsos. Hovedmålsettingen med å etablere en ny kommune er å få større vekst og utviklingskraft enn dagens kommuner har hver for seg. Den nye kommunen skal utnytte styrkene i alle deler av kommunen til felles beste og skape gode og attraktive bo- og oppvekstmiljøer. Det skal legges spesielt til rette for økt bosetting av unge i kommunen – når fire blir en.

ALF-GØRAN KNUTSEN

Daglig leder Kvarøy Fiskeoppdrett 

Internasjonal suksess fra Indre Kvarøy

I Tv2s dokumentarserie “Sølvrushet” har vi i vår fått følge Kvarøy Fiskeoppdrett, og de tre gladlaksene Gjermund Olsen, Håvard Olsen og Alf-Gøran Knutsen. Familiebedriften har gjort suksess med å selge miljøvennlig oppdrettslaks til kravstore amerikanere. Den økologiske matvarekjeden Whole Foods i USA stiller strenge krav til sine lakseleverandører og har en kravliste på over 50 sider. På Drivkraftkonferansen forteller Alf-Gøran om reisen fra Indre Kvarøy til internasjonal suksess.

LARS PEDER BREKK

Direktør Brønnøysundregistrene

Verdien av å dele data – og gjøre det på nye måter

Lars Peder Brekk er direktør ved Brønnøysundregistrene og har lang erfaring fra både regjeringspolitikk og næringslivsutvikling. Registeretaten er sentral i digitaliseringen av det norske samfunnet. De er opptatt av å gjøre samfunnet enklere for alle med brukerorienterte digitale løsninger og tilgjengeliggjøre data på nye måter. Skal vi lykkes med innovasjon i offentlig sektor, må vi gjøre det i samarbeid med privat sektor.

HULDA GUNNLAUGSDÓTTIR

 Administrerende direktør Helgelandssykehuset

Samarbeid – ei forutsetning for utvikling

Helgeland – et Norge i miniatyr, en region med uante ressurser og muligheter innenfor de fleste områder. Men vi får det ikke helt til – det å samarbeide, samhandle og skape noe nytt sammen. Samskapelse er et begrep Hulda Gunnlaugsdottir liker å bruke for å beskrive det som driver henne i arbeidet med å skape framtidens helsetjenester på Helgeland. Hun tar til ordet for at Helgeland må ta i bruk ressursene som er her, mennesker, natur, næringsliv og kommuner, på nye måter for å skape fremtidens Helgeland.

I samarbeid med