Hovedtema for årets konferanse er:

Hvordan skape drivkraft

for vekst på Helgeland?

TEKNOLOGI – ENDRINGSLEDELSE – KUNNSKAPSUTVIKLING

Drivkraft Helgeland

Drivkraftkonferansen er Helgeland Sparebank sin årlige næringskonferanse for å sikre vekst, innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv. Årets konferanse har tittelen: Hvordan skape drivkraft for vekst på Helgeland, der vi søker svar spesielt innen teknologi, kunnskapsutvikling og endringsledelse. Meld deg på nå!

Nyheter

Årets konferanse er 29. og 30. august på Scandic Meyergården Hotell, Mo i Rana.

Gjennom Drivkraftkonferansen vil lokalbanken være en drivkraft for samarbeid og vekst på Helgeland. Dette gjør vi gjennom å invitere offentlig og privat næringsliv til en felles møteplass som gir påfyll av kunnskap og inspirasjon til å bygge et sterkere Helgeland.

Velkommen til årets viktigste næringskonferanse på Helgeland!

Foredragsholdere

ROBERT MOOD

“Enklere enn du tror”

President i Norges Røde kors, men mest av alt kjent for sin tid som offiser i forsvaret, har lang erfaring og kunnskap om ledelse. Han mener at ledelse ikke skummelt, og vi trenger ikke tvile på om vi strekker til. Krydret med egne erfaringer fra oppdrag og toppledelse viser han at alt er mulig hvis vi anvender noen enkle prinsipper. Mest av alt handler det om å ta ansvar.

“Er det blitt sånn i Norge at ingenting fører til personlige konsekvenser?

Seniorrådgiver Orator, Generalløytnant og President i Norges Røde Kors, Robert Mood.

SILVIJA SERES

“Ledelse i digitaliseringens tid”

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner, den endrer hvordan vi jobber og hvordan vi leder, og hvordan vi er. Hva skjer i denne store teknologidrevne omveltningen, og hvordan kan vi best tilpasse oss og drive denne endringsreisen på en konstruktiv måte som ledere og ansatte? Denne revolusjonen er større enn alle andre revolusjoner, men det finnes resepter, mener Silvija Seres. Hun er blitt kalt en av Norges smarteste, ikke minst gjennom sin kunnskap om digitalisering og teknologisk utvikling. Hun er matematiker og teknologiinvestor, og er opptatt av at Norge gjør mye riktig i den teknologiske revolusjonen. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft.

“Vi må lage inspirerende fremtidsbilder. Jeg tror på demokrati med teknokratisk ledelse og folk med sterke visjoner og guts. Medarbeidere er ikke enten født digital eller håpløs. Det er plass til både de som er født sånn og de som er blitt sånn.” Silvija Seres

FREDRIK GULOWSEN

“Sammen bygger vi morgendagens velferdssamfunn”

Fredrik Gulowsen kommer for å fortelle om NYBY, og spør hvordan vi best kan organisere velferdssamfunnet i en digital framtid. NYBY er et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet vårt sammen. Sammen med en rekke norske kommuner, ideelle, frivillige og private aktører utvikler NYBY en digital plattform som muliggjør morgendagens velferdssamfunn med selvorganiserende team, mobilisering av flere ressurser og sømløst samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor.

“Det er nå tverrpolitisk enighet om at vi som samfunn må tenke nye modeller for å løse “omsorgskrisen”. Samtidig ser vi at ny teknologi og plattformisering gjør det lettere å koble ressurser og behov på nye måter.” Fredrik Gulowsen

ROGER FINJORD

“Jakten på det gode laget”

Fotball engasjerer. Mennesker engasjerer. Et foredrag med tidligere lanslangstrener i fotball Roger Finjord inneholder humoristiske historier, men får også fram alvoret i lederskap og samspillet mellom mennesker. Humør og seriøsitet går hånd i hånd når han snakker om røtter, stolthet og identitet. Han står blant annet i bresjen for at Finnmark Fotballkrets skal utvikle sin rolle som samfunnsaktør i fylket, i prosjektet “Jakten på Bolyst”, som skal bygge stolte lokalsamfunn med lokale miljøer som instrument for utvikling. Finjord tilpasser sine foredrag mot publikum, uten å miste sin særegne fortellerinnlevelse. Han underholder og motiverer, og med sin blanding av humor og visdom fengsler han sitt publikum.

“Vi har ikke valgt å bo i Finnmark, vi er de utvalgte.” Roger Finjord.

JAN SOLLIED STOREHAUG

“Menneske eller maskin. Hvem vinner det digitale kappløpet?”

Jan Sollid Storehaug har 35 års erfaring som leder av norske og internasjonale IT-bedrifter, både etablering og drift av disse. Han har dyp innsikt i digitaliseringsprosesser og i foredraget vil han formidle hvordan teknologi og kunstig intelligens vil kunne omslutte våre liv og endre hvordan vi jobber og lever. Storehaug er dessuten en aktiv blogger og har publisert hundrevis av artikler om digital ledelse, nye teknologier, innovasjon og digital markedsføring.

“Bedrifter bør styrke de kvalifikasjonene som maskinene ikke kan erstatte og heller bruke ny teknologi til å sikre og skape bedre arbeidsplasser.” Jan Sollied Storehaug

CHRISTIN KRISTOFFERSEN

“Nye digitale verktøy ivaretar samfunnets behov for fleksibilitet i arbeidslivet”

Christin Kristoffersen har en lang karriere bak seg i akademia, og har dessuten vært ordfører på Svalbard. Hun har også jobbet som rådgiver for FN, med industriell utvikling og med internasjonale relasjoner. Fokus gjennom arbeidslivet har vært på regioner og lokalsamfunns rolle og medbestemmelse i egen utvikling, nasjonalt og internasjonalt, ikke minst relatert til kompetanse. Kristoffersen er nå administrerende direktør ved Studiesenteret.no AS, et nasjonalt organ for fremme av livslang læring og regional utdanning. Kunnskapsleverandør i lokalsamfunn for innbyggere, fylker, kommuner og næringsliv – i samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner.

“Nye digitale verktøy vil åpne opp for nye studenter og ivareta samfunnets behov for fleksibilitet i yrkeslivet.” Christin Kristoffersen

LARS PEDER BREKK

“Morgendagens muligheter innen digitale løsninger”

Lars Peder Brekk er direktør ved Brønnøysundregistrene som er sentral i digitaliseringen av det norske samfunnet. Brønnøysundregistrene står selv i en digital transformasjon og skal om et par år inn i nytt registerbygg. Brekk har lang erfaring fra både regjeringspolitikk og næringslivsutvikling. Han vil vise hvordan Brønnøysundregistrene jobber frem morgendagens digitale løsninger, og hvordan dette skjer på tvers av etatsgrenser og sektorer.

“Sammen om digitalisering.” Lars Peder Brekk

ELIN HAUGE

“Når tåka letter!”

Elin Hauge fra EVRY viser at hypen rundt kognitive teknologier blir mindre fremover og heller erstattet av pragmatisme. Kundene spør etter forretningsverdi og konkrete bruksområder fremfor glossy presentasjoner. Derfor flytter EVRY fokus fra selve teknologiene til smarte kombinasjoner og løsninger som virkelig skaper verdi.

“Kognitive teknologier er underordnet: Gi kundene verdi og konkrete bruksområder!” Elin Hauge

JAN GABOR

“Industriell utvikling, et helhetlig perspektiv”

Jan Gabor flyttet til Rana for 14 år siden og er frelst på landsdelen. Som markedsdirektør i Mo Industripark AS er målet å skape flere arbeidsplasser gjennom nye etableringer i Mo Industripark (Mo i Rana) og på Langsetvågen Industriområde (Nesna). Dette gjør industriparken ved å bygge på deres fortrinn, samtidig som de er bevisst på å utvikle kunnskap og kompetanse for å kunne konkurrere globalt. Med spesielt fokus på bærekraft og sirkulær økonomi skal Mo Industripark være en grønn industripark i verdensklasse.

“Vi må hele tiden utvikle kunnskap og kompetanse. Bare slik kan vi konkurrere, også globalt.” Jan Gabor

ROGER SØRHEIM

“Hvordan bygge opp et industrirelevant forskningsmiljø på Helgeland?”

Roger Sørheim er professor i entreprenørskap ved NTNU og NORD Universitet. Sørheim er en av grunnleggerne av NTNU sin Entreprenørskole og leder i dag Engage – Senter for fremragende utdanning innenfor entreprenørskap. Sammen med Siri Jakobsen og Marianne Steinmo startet Sørheim Senter for Industriell Forretningsutvikling (SIF) på Campus Helgeland i 2013. Forskningssenteret fokuserer på problemstillinger i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Hovedfokuset er på forsknings- og innovasjonsprosjekter for økt konkurransekraft for norsk næringsliv generelt og Nordland spesielt.

“Å bygge opp et verdensledende forskningsmiljø på Helgeland, en idiotisk ide?” Roger Sørheim

DANIEL BJARMANN-SIMONSEN

“Å redde verden er en god forretningsidé”

Statssekretær for næringsministeren med hovedansvar for maritim politikk, næringsrettet forskning og innovasjon, og departementets ansvarsområder innenfor nordområdepolitikken. Han har erfaring som prosjektsjef i Smart City og samfunnsomstillingsprosjektet «Ny by – ny flyplass» i Bodø.

“Å redde verden er en god forretningsidé” Daniel Bjarmann-Simonsen

Program

Scandic Meyergården Hotel, Mo i Rana 29. – 30. august

ONSDAG 29. AUGUST

10:00-10:30 Kaffe & registrering
10:30-11:00 Velkommen: Hvorfor arrangeres Drivkraftkonferansen?
Helgeland Sparebank & Paul Moddi Knutsen
11:00-11:20 Statssekretær i næringsdep., Daniel Bjarmann Simonsen:
“Å redde verden er en god forretningsidé”
11:20-11:55 Direktør Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene:
“Morgendagens muligheter innen digitale løsninger”
12:00-13:00 Lunsj
13:00-13:30 Markedssjef i Mo Industripark AS, Jan Gabor,
“Industriell utvikling, et helhetlig perspektiv”
13:30-14:00 Adm.dir. Studiesenter.no, Christin Kristoffersen:
“Nye digitale verktøy ivaretar samfunnets behov for
fleksibilitet i yrkeslivet”
14:00-14:30 Professor, SIF ved Nord universitet og NTNU
Roger Sørheim: “Hvorfor er det viktig å forske lokalt –
for bedriftene og for institusjonene?”
14:30-15:00 Kaffe
15:00-15:30 Elin Hauge, Head of Emerging Tech Navigators – Cognitive Services, EVRY: “Når tåka letter”
15:30-16:15 Tidligere landslagstrener, Roger Finnjord: “Jakten på det gode laget”
16:15-16:30 Praktisk informasjon og avrunding
17:00-19:00 Sosial sammenkomst
20:00 Middag

TORSDAG 30. AUGUST

08:15-08:30 Morgenkaffe
08:30-09:30 President, Norges Røde Kors, Robert Mood: “Enklere enn du tror”
09:30-10:15 Gründer Fredrik Gulowsen, Nyby: “Sammen bygger vi morgendagens velferdssamfunn”
10:15-11:00 Teknologioptimist Silvija Seres: “Ledelse i digitaliseringens tid”
11:00-11:30 Kaffe
11:30-12:15 CEO Cloudnames, Jan Sollid Storehaug: “Menneske eller maskin, hvem vinner digitalkappløpet?”
12:15-12:30 Avslutning og musikalsk innslag

Velkommen til “Drivkraft Helgeland” konferansen som gir deg både faglig og sosialt påfyll

Meld deg på her

Fyll ut skjemaet og meld deg på konferansen “Drivkraft Helgeland”. En arena for samhandling og samfunns- og næringsutvikling.

 

Ønsker:

Båttur

I samarbeid med